Servicenivåavtal

Hög tillgänglighet och säkerhet

Våra system och tjänster/produkter ska vara tillgängliga i allra största möjliga mån. I allt vi gör, och alla beslut vi tar, finns tillgänglighet med som ledord. Ibland går det dock fel, hårdvara fallerar, strömavbrott etc. och tjänster/produkter är otillgängliga. Vad som ska hända då, regleras i ett servicenivåavtal (SLA, Service Level Agreement).

Alla våra tjänster/produkter levereras med ett SLA-avtal. Vårt standard servicenivåavtal garanterar 99% drifttid på nätverk och infrastruktur. Vi garanterar även att tekniker finns tillgänglig för felanmälan via telefon och kontrollpanel under kontorstid och att vi därefter kan påbörja felavhjälpning senast inom 60 minuter. Vanligtvist påbörjar vi dock felavhjälpning mycket snabbare än garanterad tid.

Vårt premium servicenivåavtal garanterar mycket bättre drifttid och inställelsetid, dygnet runt, årets alla dagar. Premium SLA-avtal ingår i all paket som hör till Webbhotell: företag.

Om vi mot all förmodan inte når garanterad drifttid är vi ersättningsskyldiga. Detaljer om ersättning i våra allmänna avtalsvillkor.

SLA-avtal Standard Premium
Felanmälan via telefon Kontorstid Kontorstid
Inställelsetid2 kontorstid1 60 minuter 15 minuter
Inställelsetid2 utanför kontorstid1 Följande arbetsdag 4 timmar
Drifttidsgaranti (per kalendermånad) 99% 99,9%
1Kontorstid utgörs av kl. 9-15 helgfri måndag till fredag
2Garanterad tid till påbörjad felsökning efter att supporttekniker bekräftat felanmälan

Har ni en fråga?

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver anpassade lösningar

Kontakta oss